phytosociology

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Bichiceanu, M. és Rarau-Bichiceanu R. (1964): Flori din Rominia; Editura Meridiane, Bukarest (More) 1964
Kovács Margit (1962): Die Moorwiesen Ungarns (Magyarország láprétjei) ; Budapest (More) 1962
Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest (More) 1960
Pócs T. et al (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest (More) 1958
Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest (More) 1957
Zólyomi, B., Jakucs, P., Baráth, Z. & Horánszky, A. (1955): Forstwirtschaftliche Ergebnisse der geobotanischen Kartierung im Bükkgebirge. Acta Botanica 1(3-4): 361-395. Akadémiai Kiadó, Budapest (More) 1955
Zólyomi B., Jakucs P., Baráth Z. és Horánszky A. (1954): A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei. Az Erdő 1954 évi 3, 4, 5. szám: 78-171. (More) 1954
Bokor Rezső és Magyar Pál (szerk.)(1949): Erdészeti Kisérletek; XLIX. évf. 1-4. sz. Sopron (More) 1949
Zólyomi B. (1946): Természetes növénytakaró a tiszafüredi öntözőrendszer területén. Öntözésügyi Közlemények, Budapest 7-8. 1-2:62-75. (More) 1946
Soó Rezső (1937): A Mátrahegység és környékének flórája; Magyar Flóraművek I. Debrecen (More) 1937
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest (More) 1933
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest (More) 1925

Pages