forest use

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Keszthelyi I. et al (1995): Irányelvek a Természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei,3. ; Budapest (More) 1995
Bücking, W., Ott, W., Püttmann, W. (1994): Geheimnis Wald. Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg. DRW-Verlag. (More) 1994
Halász Aladár (1994): A magyar erdészet 70 éve számokban 1920-1990; FM Erdőrendezési Szolgálat, Budapest (More) 1994
Pápai Gábor (főszerk.)(1994): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Lapja; CXXIX. évf. 7-8. sz. július-augusztus (More) 1994
Mátyás Cs. (1993): Erdőrezervátum: új koncepció tör utat. Erdészeti Lapok 128(1): 13. (More) 1993
Oroszi S.(1993): Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-től 1918-ig; Erdészettörténeti Közlemények; IX. Budapest (More) 1993
Pápai Gábor (főszerk.)(1993): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület lapja 1993 január (More) 1993
Rakonczai J (1992): Az Alföld fásítása; Püspökladány (More) 1992
Tarján Lászlóné (1992): Az erdőgazdálkodás megújítása; Környezet és Fejlődés, 1992 (8-9):7-11 (More) 1992
Béky Albert (1991): Ertrag von Traubeneichen-Niederwälder; Erdészeti Kutatások, 1990-91, vol. 82-83: 176-192 (More) 1991
Újvári-Jármai Éva (1990): Erdészeti Kutatások; Nemesítési, Szaporítóayag-termesztési és Környezetvédelmi Osztály; Budapest (More) 1990
Égető G., Medvecz G.(1989): Erdőrendezéstan I. technikusképzést folytató szakközépiskolák tankönyve; Budapest (More) 1989
Gencsi László (szerk.)(1989):Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Budapest (More) 1989
Varga Szabolcs, et al(szerk.)(1989): Erdészeti és Faipari Egyetem: A helyzet. Lap az erdőkért. A "Soproni Egyetem" különszáma. Sopron (More) 1989
Szontagh P, Tóth J (1988): Erdővédelmi útmutató, Budapest (More) 1988
Bondor A.(szerk.)(1987): A kocsánytalan tölgy; Budapest (More) 1987
MÉM Erdőrendezési Szolgálat(1986): Útmutató az erdőállomány-gazdálkodási tervek (erdőtervek)készítéséhez; Budapest (More) 1986
MÉM Erdőrendezési Szolgálat (1986): Kódjegyzék az "Erdőtervezési Útmutató"-hoz; Budapest (More) 1986
Bondor Antal (szerk.)(1986): A gyertyán; Budapest (More) 1986
Mátyás Csaba (szerk)(1986): Nemesített erdészeti szaporítóanyag-ellátás, Budapest (More) 1986

Pages