forest management

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Keresztesi B, Kolossváry Sz-né(szerk.)(1963): Erdészeti Kutatások; Az Erdészeti Tudományos Intézet közleményei, Budapest (More) 1963
Pankotai Gábor (szerk.)(1963): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Pécs (More) 1963
Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest (More) 1960
Kádár Zs. et al(1958): Erdészeti zsebkönyv, I. kötet; Bukarest (More) 1958
Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest (More) 1957
Zólyomi, B., Jakucs, P., Baráth, Z. & Horánszky, A. (1955): Forstwirtschaftliche Ergebnisse der geobotanischen Kartierung im Bükkgebirge. Acta Botanica 1(3-4): 361-395. Akadémiai Kiadó, Budapest (More) 1955
Babos Imre (1954): Magyarország táji erdőművelésének alapjai; Budapest (More) 1954
Zólyomi B., Jakucs P., Baráth Z. és Horánszky A. (1954): A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei. Az Erdő 1954 évi 3, 4, 5. szám: 78-171. (More) 1954
Fehér D., Pallay N.(szerk.)(1953): Erdőmérnöki Főiskola Évkönyve; Sopron, 1951-52. (More) 1953
Krutzsch, H. (1952): Waldaufbau. Deutscher Bauernverlag, Berlin. (More) 1952
Bokor Rezső és Magyar Pál (szerk.)(1949): Erdészeti Kisérletek; XLIX. évf. 1-4. sz. Sopron (More) 1949
Molcsány G. (1940): Magyarország erdőgazdasága. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1940 (25-26): 1-16. (More) 1940
Roth Gyula (szerk.)(1936): Erdészeti Kisérletek; XXXVII. évf. 3-4. sz. 1935, Sopron (More) 1936
Roth Gyula (szerk.)(1936) Erdészeti Kisérletek, XXXVIII. évf. 1-2. sz. 1936, Sopron (More) 1936
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXIV. évf. X.. füzet, 1935, Budapest (More) 1935
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1934): Erdészeti Kisérletek, XXXVI. évf. 1-2.. sz. 1934, Sopron (More) 1934
Béky A. (1933): A böhöncökről. Erdészeti Lapok 72(2): 229-231. (More) 1933
Bíró Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. 1. füzet, 1933, Budapest (More) 1933
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest (More) 1933
Kovácsik D. (1933): Az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 433-437. (More) 1933

Pages