Ex Libris Péter Czájlik

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Yearsort ascending
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged (More) 2013
Csete L. (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 56. szám, Budapest (More) 2009
Csete L (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 58. szám, Budapest. (More) 2009
Andrésiné Ambrus I. és Andrési P.(2007): Az erdészmester könyve. (Mestergazda könyvek); Budapest (More) 2007
Mátyás Cs, Vig P(szerk.): Erdő és klíma (Forest and climate), V. kötet. Sopron, 2007 (More) 2007
Faragó S, Náhlik A (2007): A vadállomány szabályozása. A fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai; Budapest (More) 2007
Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z. (szerk.)(2006): Táj, környezet és társadalom. Szeged (More) 2006
Deák István (2005): Az apróvad és vadászata Erdélyben. Gyöngyös (More) 2005
Bücking, W. et al (2005): Bannwald "Bechtaler Wald"...Waldschutzgebiete, Band 8. Baden-Württemberg (More) 2005
Bartha D, Gadó Gy.P, Szabó G et al (2004): Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben; Budapest (More) 2004
Exner T. Máthé L (2004): A természetközeli erdőtelepítés lehetőségei Magyarországon. WWF füzetek 23, Budapest (More) 2004
Ahrens, W. et al (2004): Zur Erfassung von Waldstrukturen im Luftbild... Band 5. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg (More) 2004
Lendvai Á. Z, Szentirmai I (2004): Természetvédelmi Közlemények 11. évf. Budapest (More) 2004
Ostermann, R.(2004): Vegetationsdynamik in Bannwaldern des Taubergießengebietes...Waldschutzgebiete Baden-Württemberg; Band 4. (More) 2004
Mátyás Cs, Vig P (2004): Erdő és klíma (Forest and climate) IV.kötet. Sopron (More) 2004
Exner T. és Jávor B. (2003): Erdőfigyelő jelentés 2003. A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében. WWF-füzetek 21., WWF Magyarország, Budapest (More) 2003
Riedel, P. (szerk.)(2003): Dynamik in Bannwäldern; Erkentnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft, Waldshutzgebiete, Band 1. Baden-Württemberg (More) 2003
Boldogh S, Bartha Cs, B.Szűts F et al (2003): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban, ANP füzetek II. Jósvafő (More) 2003
Turni, H.: Zur Ökologie und Reproduktionsbiologie der Geschwisterarten Waldspitzmaus (Sorex araneus L. 1758) und Schabrackenspitzmaus (Sorex coronatus Millet 1828); Wadschutzgebiete Baden-Württemberg (More) 2003
Gadó GY.P, Kézdy P, Nagy Z (2003): Eladó e táj? A Budai-hegység természeti értékei régi fényképeken; Budapest (More) 2003

Pages