biodiversity

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Bertalan K.(szerk.)(1965): Karszt- és barlangkutatás. A Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat évkönyve; Budapest (More) 1965
Horánszky András (1964): Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges; Budapest (More) 1964
Pankotai G, Káldy J, Cziráki J (szerk.)(1964): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei, Pécs (More) 1964
Keresztesi B, Kolossváry Sz-né(szerk.)(1963): Erdészeti Kutatások; Az Erdészeti Tudományos Intézet közleményei, Budapest (More) 1963
Österreichische Naturschätze erbe und Verpflichtung; Nothing-Jahrbuch 1962. (More) 1962
Magyar Pál (1961): Alföldfásítás II. kötet, Alkalmazott rész; Budapest, 1961 (More) 1961
Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest (More) 1960
Fehér D., Pallay N.(szerk.)(1953): Erdőmérnöki Főiskola Évkönyve; Sopron, 1951-52. (More) 1953
Bokor Rezső és Magyar Pál (szerk.)(1949): Erdészeti Kisérletek; XLIX. évf. 1-4. sz. Sopron (More) 1949
Réz E. (1934): Nógrád és Hont vármegyék erdővilága. In Ladányi M. (szerk.) Nógrád vármegye. - A magyar városok monográfiája Kiadóhivatala, Budapest p: 52-62. (More) 1934
Roth Gyula, Fekete Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Kisérletek, XXXV. évf. 3. sz. Sopron (More) 1933
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest (More) 1925

Pages