Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-69 (HU)
magterület: 71.9 ha; védőzóna: 256.8 ha; összes terület: 328.7 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2015-06-30
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 12/2007. KvVM rendelet nyilvánítja (MK 2007/38: 2518-2522.).
Leírás:

1999

"Az erdőrezervátum jól őrzi a Putnoki-dombvidék mesterséges pótlásokkal kialakította erdőinek típusos állományait. A tájra jellemző erdőtípusok mind megtalálhatók, az idős állomány kevés."

Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2007 Persányi Miklós, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007.(III.30.) KvVM rendelete a Bükkhát és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és Erdőrezervátummá nyilvánításáról, Magyar Közlöny,2007/38.szám,2515-2521; ER Archívum, 2007/P-035/1, 2. publikáció, Budapest, 2007
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2005 Virók V. és Huber A. (2005): Gerinctelen faunisztikai (talajcsapdás) vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátumban
2005 Virók V. (2005): Cönológiai felvételezés a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén II.
2005 Deli T. (2005): Adatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához II.
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2002 Horváth R. (2002): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum araneológiai felmérése
2002 Szurdoki E. és Papp B. (2002): Bryophyta-monitoring a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Kovács É. (2002): Formicidae-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Varga A. (2002): Adatok a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához I.
2002 Virók V. (2002): Cönológiai felvételezés a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén I.
2002 Virók V. (2002): Cönológiai felvételezés a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátumban az NBmR V. projektje alapján. Kézirat, Jósvafő
2002 Varga A. (2002): V. project Erdőrezervátumok – kezelt lomboserdők, Kelemér
2002 Máthé A. (2002): Három erdőtípus lepidopterológiai összehasonlítása a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Hegyessy G. (2002): Adatok a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum bogárfaunájához
2002 Korsós Z. (2002): Diplopoda-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2002 Garai A. és Gyulai P. (2002): Blattodea-, Dermatoptera- és Orthoptera-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén
2001 Szmorad F. (2001): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási terve
2000 Szmorad F. (2000): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület védetté nyilvánítási javaslata
1998 Czájlik P. (1998): Kelemér-Serényfalu erdőrezervátum (69) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kelemér-Serényfalu (69) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Kelemér - Serényfalva ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_69v.jpg
Kelemér - Serényfalva ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_69v.jpg
Kelemér - Serényfalva ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er69_30.JPG