ER Kutatási Infrastruktúra- és Adathozzáférési Szabályzat

Nyomtatóbarát változatPDF version

A. Az ER Kutatási Infrastruktúra és Adatbázisok a következő főbb egységekből állnak:

 • ERDŐ+h+á+l+ó - faállomány-dinamikai és erdő-ökológiai megfigyelő hálózat
 • ER HTV - ER Hosszú Távú Vizsgálatok adatbázis
 • ER Eseménykövetés adatbázis
 • ER Archívum és Katalógus

B. Az ER Kutatási Infrastruktúrát és Adatbázisokat Horváth Ferenc és szerzőtársai vezetésével az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete hozta létre az Erdőrezervátum Program keretében és annak támogatásával. Az adatbázisokat az MTA ÖBKI utódjaként 2012. január 1-től az MTA Ökológiai Kutatóközpont vette át, kezeli és fejleszti tovább.

Az ER Kutatási Infrastruktúra (KI) és Adatbázisok jogi értelemben vett tulajdonosa és birtokosa az MTA Ökológiai Kutatóközpont, az adatbázishoz fűződő szerzői jogokat az adatközlők (felmérők) és az adatbázis létrehozásában alkotó szerzők bírják. A adatbázis kezelését, fenntartását, informatikai körülményeinek biztosítását és védelmét, minőségbiztosítását és továbbfejlesztését az MTA ÖK Tudásbázis és e-Infrastruktúra Csoport és az MTA ÖK ÖBI Erdőökológiai kutatócsoport végzi.

C. A KI és az adatbázisok tudományos hasznosításáért és használatának, felhasználásának felügyeletéért az ER Adatbázisok Kuratórium (röviden: ER Kuratórium) felelős. Az ER Kuratórium tevékenységét az MTA Ökológiai Kutatóközpont vezetősége, a Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoport, valamint a szerzői jogokkal és szakmai illetékességgel bíró közösség ellenőrizheti.

D. Az ERDŐ+h+á+l+ó (terepi infrastruktúra) és az ER Archívum használatára bárki (belső és külső felhasználó is) egyformán és térítés mentesen jogosult. Azonban a terepi infrastruktúra tervezett használatáról és a tapasztalatokról az ER Kuratórium tájékoztatást kér.

E. Adatfelhasználásra a szerzőkön, a tulajdonoson és az Erdőrezervátum Programért felelős államigazgatási szervezeten (mint belső felhasználók) kívül - a szerzők és az ER Kuratórium szándéka alapján - külső felhasználók: az ökológusok, természetvédők, erdészek, környezeti nevelők, oktatók és pedagógusok, az erdeink és természeti értékeink védelmén és megőrzésén dolgozó államigazgatási és civil szervezetek munkatársai, a tág értelemben vett szakmai-társadalmi közössége is jogosult.

F. Az adatok, adatbázisok használatának szabályozását az ER Kuratórium alakítja ki az alábbi elvek szerint.

Az információk, adatok és eredmények

 • egy része nyilvános; ezek jellemzően publikációk, nyilvános meta-adatok, áttekintő és összefoglaló tematikus információk, publikált eredmények, amelyeket bárki megismerhet (pl. az ER Archívum Publikációk Katalógusa).
 • egy másik része korlátozottan nyilvános, amennyiben ezek csak személyes regisztrációhoz/azonosításhoz kötötten érhetők el; ezek jellemzően nem nyilvános (de regisztráció és belépés után a honlapról elérhető) meta-adatok, kutatási jelentések, aggregált és/vagy származtatott adatok.
 • harmadik része védett adatok vagy adatbázisok, amelyek csak az ER Kuratórium jóváhagyásával használhatók fel, függetlenül attól, hogy azokat belső vagy külső felhasználó kéri; ezek jellemzően az adatbázisok részletes nézetei, pl. felmérési alapadatai.

A védett adatok vagy adatbázisok:

 • kizárólag az ER Program alapvető célkitűzéseivel összhangban álló "non-profit" célokra,
 • kizárólag a tudományos és etikai szempontokból megfelelő módon,
 • a szerzői jogokat, valamint az adatgyűjtők és kutatók írott és íratlan törvényeit figyelembe véve,
 • az MTA ÖK, a kutatók, az adatközlők és szerzők, valamint a természetvédelem érdekeit szem előtt tartva használhatók fel.

G. Az adafelhasználás ingyenes, az MTA ÖK nem kér adathasználati díjat.

H. Az ERDŐ+h+á+l+ó és az adatbázisok használata, a kuratóriumi döntések és a kutatási eredmények nyilvánosak, hogy azok ellenőrizhetők legyenek.

I. A védett adatok, ER adatbázisok használatára, felhasználására vonatkozóan Adatfelhasználási Kérelmet kell benyújtani az ER Kuratórium felé, mind belső felhasználó, mind külső felhasználó részéről:

 • A kérelmezőnek írásban kell az ER Kuratóriumhoz fordulnia az
  er-kuratorium@list.okologia.mta.hu e-mail címen.
 • A kérelemnek tartalmaznia kell a pályázó azonosító adatait, a tervezett munka/projekt nevét, a tervezett adatfelhasználás célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt ER szolgáltatások körét és mértékét, az elemzés és értékelés módját és az elemzéseket végző(k) nevét, adatait, az eredmények tervezett felhasználását, az eredmények elérésének időpontját és minden egyéb fontosnak ítélhető körülményt.
 • Az ER Kuratórium a fenti célok figyelembevételével 10 munkanapon belül dönt a kérelem elfogadásáról, kiegészítéséről vagy elutasításáról, amelyről kérelmezőt a kuratórium elnöke írásban (e-mailben) értesíti.
 • A kuratórium konszenzusos döntéshozatalra törekszik. Nem egyhangúlag egyetértő helyzetekben újabb információk bekérése után szavazattöbbséggel dönt.
 • A kuratórium a felhasználás végeredményét írásban értékelheti, a fontosabb eredményeket az ER honlapján - a kérelmező egyetértésével - ismertetheti, ill. felhasználhatja.

Vácrátót, 2014. április-május.

ER Adatbázisok Kuratórium
er-kuratorium@list.okologia.mta.hu
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
www.erdorezervatum.hu