Publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

order:
field_publ_ev
Évcsökkenő sorrend
Penyigei D. (1980): Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrártörténeti tanulmányok 7. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Tovább) 1980
Zólyomi Bálint (1980): Landwirtschaftliche Kultur und Wandlung der Vegetation im Holozän am Balaton; Phytocoenologia 7.:(121-126), Stuttgart-Braunschweig (Tovább) 1980
Csőre P. (1980): A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Tovább) 1980
Fehér Gizella és Orbán Sándor (1981): A Bükki "Őserdő" korhadó fáinak mohacönológiai vizsgálata; Fol. Hist.- Nat. Mus. Matr. 7. (Tovább) 1981
Gencsi László(szerk.)(1981): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Debrecen (Tovább) 1981
Nagy Miklós (1981): A Baktalórántházi gyertyános.tölgyes. Búvár 36(10): 472-473. (Tovább) 1981
Járó Zoltán et al (1981): Agrártudományi Közlemények 40. 1981.Budapest (Tovább) 1981
Sali E. et al(1981): Agrártudományi Közlemények 40. Erdőrendezési-közgazdasági-munkaszervezési szekció.Budapest (Tovább) 1981
Uherkovich Á (szerk.)(1981): Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat; A Barcsi Borókás élővilága, II. Pécs (Tovább) 1981
Béky Albert (1981): Mag eredetű kocsánytalantölgyesek fatermése; Erdészeti Kutatások, 1981.vol. 74.:(309-320) (Tovább) 1981
Stefanovits Pál (1981): Talajtan; Budapest (Tovább) 1981
Bücking W, König E, Krieglsteiner J.G et al (1982): Der Bannwald "Steinhäusle", Freiburg (Tovább) 1982
Csapody, I. & Jakucs, P. (1982): The relationship between Hungarian forestry research and vegetation research. In: Jahn, G. (ed.): Handbook of Vegetation Science Part 12: 225-266., Dr. W. Junk Publishers, The Hague/Boston/London (Tovább) 1982
Leibundgut, H. (1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart (Tovább) 1982
Fehér György (1982): A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon (1869-1924); Budapest (Tovább) 1982
Keresztesi Béla (szerk.)(1982): Magyar Erdészet 1954-1979; Budapest (Tovább) 1982
Leibundgut, von H(1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Neue Zürcher Zeitung:Nr.249. Mittwoch (Tovább) 1982
Nemzetközi Erdőnevelési és Faterméstani Konferencia Magyarországon(1983) ERTI Budapest (Tovább) 1983
Erdey Gy.(szerk)(1983): A legfontosabb természetvédelmi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege; Budapest (Tovább) 1983
Bakalár S-né, Orbán S., Suba J. és Takács B. (1983): A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben és környékén. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8: 77-83. (Tovább) 1983

Oldalak