Publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

order:
field_publ_ev
Évnövekvő sorrend
Danszky I. (szerk.) (1963): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. III. Kisalföld erdőgazdasági tájcsoport. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest. (Tovább) 1963
Danszky I. (szerk.) (1963): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. II. Dél-Dunántúl erdőgazdasági tájcsoport. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest. (Tovább) 1963
Danszky I. (szerk.) (1963): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. I. Nyugat-Dunántúl erdőgazdasági tájcsoport. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest. (Tovább) 1963
Pankotai Gábor (szerk.)(1963): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Pécs (Tovább) 1963
Győrfi J. (1963): Erdővédelemtan. Akadémiai Kiadó, Budapest (Tovább) 1963
Keresztesi B, Kolossváry Sz-né(szerk.)(1963): Erdészeti Kutatások; Az Erdészeti Tudományos Intézet közleményei, Budapest (Tovább) 1963
Kovács Margit (1962): Die Moorwiesen Ungarns (Magyarország láprétjei) ; Budapest (Tovább) 1962
Österreichische Naturschätze erbe und Verpflichtung; Nothing-Jahrbuch 1962. (Tovább) 1962
Voous, Karel Hendrik; Abs, Michael (1962): Die Vogelwelt Europeas und ihre Verbreitung; Ein tiergeographischer Atlas über die Lebensweise aller in Europa brütender Vögel; Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin (Tovább) 1962
Magyar Pál (1961): Alföldfásítás II. kötet, Alkalmazott rész; Budapest, 1961 (Tovább) 1961
Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest (Tovább) 1960
Pócs T. et al (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest (Tovább) 1958
Tamaskó Ödön (1958): Zempléni hegység; Bibliotheca Kiadó, Budapest (Tovább) 1958
Kádár Zs. et al(1958): Erdészeti zsebkönyv, I. kötet; Bukarest (Tovább) 1958
Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest (Tovább) 1957
Jávorka Sándor (1957): Kitaibel Pál; Budapest (Tovább) 1957
Láng Sándor (1955): A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza; Akadémiai Kiadó, Budapest (Tovább) 1955
Jakucs Pál (1955): Mátra; Magyar Tájak sorozat; Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó, Budapest (Tovább) 1955
Schultze, H. Joachim (1955): Die Naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik; Jena (Tovább) 1955
Zólyomi, B., Jakucs, P., Baráth, Z. & Horánszky, A. (1955): Forstwirtschaftliche Ergebnisse der geobotanischen Kartierung im Bükkgebirge. Acta Botanica 1(3-4): 361-395. Akadémiai Kiadó, Budapest (Tovább) 1955

Oldalak