Jelentések, dokumentumok, kiadatlan dolgozatok

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések, dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at. E gyűjtemények katalógusa nyilvános, a digitális tartalmak (amennyiben vannak) azonban regisztrációhoz kötöttek.

Év
Juhász P. (2006): Termőhelytérképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2006/D-009) (Tovább) 2006
Ódor P. (2006): Mohaökológiai és erdőökológiai vizsgálatok (Tovább) 2006
Máté M. (2005): A tájhasználat hatásának vizsgálata az őrségi erdők fajkészletére nézve (Tovább) 2005
Baczó A. (2005): Erdőszerkezet és madárközösség kapcsolatainak vizsgálata (Tovább) 2005
Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. III. kötet (136.-208. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-014) (Tovább) 2005
Mányoki G. (2005): Kőszegi-forrás erdőrezervátum (ER-35) eseménykövetés. Kézirat (Tovább) 2005
Illés G. (2005): Vaskereszt erdőrezervátum (ER-32) eseménykövetés. Kézirat (Tovább) 2005
Bidló A., Heil B., Kovács G., Varga B. és Varga Zs. (2005): Termőhelyfeltárás a Szalafő "Őserdő" erdőrezervátum (ER-53) területén. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-010) (Tovább) 2005
Mázsa K. és Sára J. (2005): Ócsai Turjános erdőrezervátum (ER-09) eseménykövetés. Kézirat, Vácrátót (Tovább) 2005
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron (Tovább) 2005
Virók V. és Huber A. (2005): Gerinctelen faunisztikai (talajcsapdás) vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátumban (Tovább) 2005
Király G. (2005): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) kezdeti geodéziai munkái (részben) a 2005-ös Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron (Tovább) 2005
Deli T. (2005): Adatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához II. (Tovább) 2005
Lakatos F. (2005): Hidegvíz-völgy erdőrezervátum (ER-46) eseménykövetés. Kézirat, Sopron (Tovább) 2005
Veperdi G. [összeállította] (2005): Dendrometria (Erdőbecsléstan). Oktatási segédanyag. Kézirat, Sopron (Tovább) 2005
Szarvas P. (2005): Gemenci erdőrezervátumok. Kézirat, Pécs (Tovább) 2005
Nagy M. (2005): Vegetáció-térképezés támogatása térinformatikai módszerekkel (Tovább) 2005
Horváth J. és Sivák K. (2005): Szalafői erdőrezervátum 13I erdőrészletének faegyed szintű faállományszerkezeti felmérésének kutatási jelentése. Kézirat, Őriszentpéter (Tovább) 2005
Mázsa, K., Kotroczó, Zs., Aszalós, R. et al (2005): Forest dynamical processes: decline and regeneration in sessile oak forests in the Bükk mts., Hungary; International Conference, Alnarp, South Sweden, 2005 (Tovább) 2005
Siller I. (2005): Jelentés a 2004. évi nagygomba-monitorozás összesített eredményeiről a Szalafői Őserdő erdőrezervátumban. V. projekt. Kézirat, Budapest (Tovább) 2005

Oldalak