Jelentések, dokumentumok, kiadatlan dolgozatok

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések, dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at. E gyűjtemények katalógusa nyilvános, a digitális tartalmak (amennyiben vannak) azonban regisztrációhoz kötöttek.

order:
title
növekvő sorrend Év
Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. (1972?): Az újszentmargitai talajok és ökoszisztéma kapcsolata. Publikálatlan kézirat. (Tovább) 1972 (évszám nélkül)
Szabó G. és Zimmermann Z.: A Natura 2000 Erdők monitorozása, Vértes, Velencei-hg., 2014. Kézirat, Vácrátót (Tovább) 2014
Svéda G. (2006): Erdőtársulások vizsgálata Külső-Somogy északi részén. Kézirat, Sopron (Tovább) 2006
Stubán Z. (1990): Őserdőregeneráció a Tátika-hegyen (Tovább) 1990
Statutes of the E-Science and technology European Research Infrastructure Consortium for Biodiversity and Ecosystem Research "Lifewatch Eric"January, 2012. (Tovább) 2012
Standovár, T. (2004): Nature-based management of Beech in Europe – a multifunctional approach to forestry. Természetközeli gazdálkodás Európa bükkerdeiben (Tovább) 2004
Standovár, T. (1997): Research in natural forests (not only in reserves) in Hungary. Kézirat, Budapest (Tovább) 1997
Standovár T. (2008): A Kékes erdőrezervátum (ER-56) aljnövényzeti felmérése. Kézirat, Gödöllő. Vácrátót, ER Archívum (2008/D-012) (Tovább) 2008
Standovár T. (2007): Jelentés "A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett fás társulásokra vonatkozó mintavételi módszerek terepi tesztelése" című kutatási téma végrehajtásáról. Kézirat, Gödöllő (Tovább) 2007
Standovár T. (2005): Középhegységi lomberdők természetes bolygatásainak vizsgálata távérzékeléses módszerekkel (Tovább) 2005
Standovár T. (2003): Faállomány-szerkezeti felmérések az Alsó-hegy Erdőrezervátum területén II. (Tovább) 2003
Standovár T. (2000): Erdei biodiverzitás indikátorok (Tovább) 2000
Standovár T. (1999): Erdei növényzet fajösszetételének, diverzitásának, szerkezeti sajátságainak és ezek állomány-szerkezet függésének vizsgálata (Tovább) 1999
Somogyi Z. és Halupa L. (1993): Az erdőrezervátumok célja, feladata, kijelölésük és vizsgálatuk fontosabb szempontjai. Kézirat, Budapest (Tovább) 1993
Somogyi Z. (1993): Az erdőrezervátumokban folytatandó termőhelyökológiai kutatások koncepciója. Vitaanyag (Tovább) 1993
Somogyi Z. (1993): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Vitaanyag, Budapest (Tovább) 1993
Somogyi E. (2010),Taplógombák vizsgálata a Szalafő Erdőrezervátumban, Kézirat, Gödöllő (Tovább) 2010
Solymos R. [szerk.] (1995): Erdőrezervátumok létesítése. Helyzetértékelés - soron következő feladatok. Kézirat, Szentendre (Tovább) 1995
Solymos R. [szerk.] (1994): Erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata. Kézirat, Budapest (Tovább) 1994
Sohlberg, S., Parviainen, J., Schuck, A., Buecking, W. & Mountford, E. (2002): Protected forest areas in Europe - analyis and harmonisation (PROFOR). Memorandum of Understanding, COST Action proposal. (Tovább) 2002

Oldalak